Allergi

Allergi kan forværre en astmabetændelse, derfor bør alle børn, som er i fast forebyggende behandling for astma, testes for allergi.
Allergi kan beskrives som en fejl i kroppens immunforsvar, der så reagerer unaturligt på uskyldige fremmede proteiner (allergener) som fx græspollen. Kampberedte allergiceller eksploderer og frigør en kaskade af stoffer (f.eks. histamin og leukotrien), der fremkalder symptomer.
De typiske symptomer på allergi er høfeber eller astmaanfald.
Astma og allergi er altså to forskellige sygdomme. Astma er en lungesygdom med kronisk betændelse i luftrørene. Allergi er en fejl-reaktion ved kontakt med fx pollen og dyr. Astma kan forværres ved den allergiske reaktion. Men en del astmabørn har ingen relevant allergi, og mange allergibørn har ikke astma.
Det er ikke almindeligt, at småbørn med astma har allergi. Jo ældre børnene bliver, jo oftere bidrager allergi til astmasymptomer. Ca. 2/3 af de skolebørn, der har astma, har også allergi.
Hvis barnet er allergisk, må forældrene tale med lægen om, hvordan barnet bedst kan beskyttes.