Bøger om børneastma

08

Bøger til forældrene skrevet af grundlæggeren af BørneAstmaKlinikken Hans Bisgaard


Astma hos småbørn

bog-smaaboernDenne bog forklarer, hvad vi ved om astma hos småbørn, og hvordan vi behandler sygdommen. Jo mere indsigt forældrene har i sygdommen, des bedre kan de forstå deres barns reaktioner og dermed hjælpe barnet bedst muligt.
Klik her for at læse bogen


Astma hos skolebørn

Debog-skoleboernnne bog er skrevet til forældre til børn med astma for at forklare, hvad vi ved om astma og behandlingen af sygdommen hos børn. Formålet er at give forældrene en reel mulighed for at få indsigt  i deres eget barns sygdom og dermed tage medansvar for behandlingen.
Klik her for at læse bogen


Lokal steroid til børn med astma

bog-lokal-steroidDenne bog forklarer, hvordan lokal steroid hjælper astmabørn til at føre et normalt liv uden at give væsentlige bivirkninger. Mange forældre er bange for at behandle deres børn med steroid af frygt for bivirkninger. Dette hæfte forklarer, hvad steroid og steroidbehandling er og hvordan behandlingen foregår og indvirker på barnet.
Klik her for at læse bogen


Myter og Fakta om Børneastma

bog-myterAstma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn og en af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. På en række punkter adskiller astma hos børn sig fra astma hos voksne, og dette er baggrunden for denne pjece.
Klik her for at læse bogen