Hvem

 

Klaus Bønnelykke er professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet og forkningschef og overlæge ved Dansk BørneAstma Center, Herlev- og Gentofte hospital.

Den kliniske forskning i børneastma og -allergi har været i fokus i hele karrieren. Forskningen er belønnet med en række internationale priser og resultaterne er præsenteret i en mere end 100 peer-reviewed artikler i internationale tidsskrifter samt i bøger og Editorials og ved foredrag ved videnskabelige møder overalt i verden.

Han er endvidere leder af Dansk BørneAstma Center, hvis formål er forskning i årsager til børneastma mhp at forebygge sygdommen, og har arbejdet som adjungeret professor ved University of Chicago, USA.